Bouke de Boer - Werken bij Le Blanc Advies

Bouke de Boer
Solution Architect
bij Le Blanc Advies

Medmij

Door: Bouke de Boer, Solution Architect bij Le Blanc Advies

In het MedMij afsprakenstelsel zijn afspraken opgenomen die ervoor zorgen dat gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden tussen zorgaanbieders en zorggebruikers. Personen kunnen vanuit hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving informatie verzamelen bij en delen met hun zorgaanbieders. In het MedMij afsprakenstelsel is enkel opgenomen wat nodig is om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken, maar schrijft niet voor hoe het achterliggende applicatielandschap van de zorgaanbieder ingericht moet worden.

Bij de zorgaanbieder die ik geholpen heb bij het aansluiten op MedMij wordt informatie over zorggebruikers opgeslagen in verschillende bronsystemen. De wens van zowel de zorgaanbieder als de leveranciers van de zorgaanbieder was om tot een bestendige oplossing voor zowel de zorgaanbieder als de leveranciers te komen.

Daarom heb ik, samen met een afvaardiging van de zorgaanbieder en zijn leveranciers, een architectuur uitgewerkt waarmee de informatie uit de bronsystemen ontsloten kan worden naar het MedMij netwerk. Deze architectuur is eenvoudig herbruikbaar voor andere instellingen en andere combinaties van leveranciers.

Bouke de Boer - Werken bij Le Blanc Advies

Bouke de Boer
Solution Architect
bij Le Blanc Advies

Lees meer cases:

Help jij bijdragen aan een goed geïnformeerd Nederland?