Privacyverklaring

Werken bij Le Blanc Advies

Le Blanc Advies, gevestigd aan Papendorpseweg 99, 3528 BJ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Papendorpseweg 99
3528 BJ Utrecht
+31(0) 88 331 02 00
info@leblancadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Le Blanc Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze aan ons verstrekt tijdens het opnemen van contact met ons via: een contactformulier, een e-mail of een telefoongesprek. Le Blanc Advies kan de volgende persoongegevens van je verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je e-mail
  • Je telefoonnummer
  • De openbare persoongegevens op je LinkedIn profiel
  • De persoonsgegevens in je CV (Curriculum vitae)

Met welk doel verwerken wij deze persoonsgegevens

Le Blanc Advies verwerkt deze persoonsgegevens om je kennismaking in behandeling te nemen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Le Blanc Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Le Blanc Advies deelt je persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Le Blanc Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Le Blanc Advies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Le Blanc Advies te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Le Blanc Advies heeft hier geen invloed op. Le Blanc Advies heeft Google geen toestemming gegeven om via Le Blanc Advies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hotjar

Le Blanc Advies maakt gebruik van Hotjar om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hotjar bewaart deze informatie in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar.

LinkedIn Insight

Le Blanc Advies maakt gebruik van de LinkedIn Insight Tag om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken die vanaf LinkedIn op onze website komen. LinkedIn kan deze informatie aan derden verschaffen indien LinkedIn hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens LinkedIn verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn Insight om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen.

Met de LinkedIn Insight Tag worden gegevens verzameld, zoals informatie over IP-adressen, tijd en gebeurtenissen (bijvoorbeeld paginaweergaven). Alle gegevens worden versleuteld. De LinkedIn-browsercookie wordt opgeslagen in de browser van een gebruiker totdat de gebruiker de cookie verwijdert of de cookie is verlopen (de cookie verloopt zes maanden na de laatste keer dat de Insight Tag in de browser van de gebruiker is geladen).

De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn en voor zes maanden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u de privacyverklaring LinkedIn Insight om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Le Blanc Advies.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@leblancadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Le Blanc Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Le Blanc Advies neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leblancadvies.nl.

Help jij bijdragen aan een goed geïnformeerd Nederland?